Kørekort til bil

Kategori B

Kørekortet til almindelig bil – Kategori B

Hvis du ikke tidligere har haft kørekort til bil, skal du have modtaget undervisning i både teori og kørsel af en godkendt kørelærer.

Lovkrav

Lovens krav er, at du skal have 29 lektioner i teoretiske emner, 24 lektioner i praktisk køreundervisning, heraf de 4 lektioner på lukket manøvrebane, 4 lektioner på køreteknisk anlæg og 16 kørelektioner på vej. Alle lektioner er på 45 minutter.

Prøvevilkår:
Teoriprøven er en afkrydsningsprøve bestående af 25 billeder med tilhørende 80-100 spørgsmål, som skal besvares med “ja eller nej”. Mindst 20 billeder skal være besvaret rigtigt.

Praktisk prøve:
Den praktiske prøve består af en mundtlig overhøring i kontrol og sikkerhedseftersyn af bilen samt en praktisk køreprøve, hvor den prøvesagkyndige bedømmer dine færdigheder i at føre bilen sikkert gennem trafikken. Prøven gennemføres i skolevognen, som du har øvet dig i og kender og har en varighed af mellem 30-45 min.

Kørekort til 17-årige

Folketinget har besluttet, at 17-årige fremover må tage kørekort. I første omgang dog kun som en forsøgsperiode på 3 år.Det er endnu ikke besluttet, hvornår den nye ordning vil træde i kraft men senest 1. januar 2017. Sådan kommer reglerne til at se ud:

  • Du må starte på kørekort, når du er 16 år og 9 måneder gammel. Nuværede regler 17 år og 9 måneder.
  • 17-årige skal igennem nøjagtigt den samme køreundervisning som 18-årige og ældre skal i dag.
  • 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel med gyldigt kørekort og mindst 10 års erfaring som bilist.
  • Den voksne ledsager må ikke selv have hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en 10-årig periode.
  • Den 17-årige skal, ligesom 18-årige skal det i dag, have bestået både teori og praksis, inden de kan få deres kørekort udleveret.
      Størstedelen af vores elever kommer fra Præstø, Vordingborg, Faxe, Tappernøje, Bårse og Mern men vi tager også elever for resten af Sjælland.


		

Lyder det godt?

Tilmeld dig til næste hold opstart

(+45) 51 72 81 02
(+45) 61 47 20 20
kontakt@praestotrafikskole.dk